Stworzyć swój Bazalt

W styczniowym numerze (1/2012) Nowego Kamieniarza ukazał się wywiad z laureatkami Konkursu na koncepcję projektową zagospodarowania terenu dawnego Kamieniołomu Bazalt: Agatą Zych i Katarzyną Zych-Głuszyńską.

 

Zych 1

 Zych 2

 

Nasz Facebook
YouTobe