Forum Surowcowe Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data publikacji: piątek, 24 stycznia 2014 / Autor: Administrator

FORUM SUROWCE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

 

Na zaproszenie Burmistrza Strzegomia, p. Zbigniewa Suchyty, Zarząd Fundacji wziął udział w spotkaniu identyfikującym szanse budowy strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej na bazie surowców mineralnych.

Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 23 gmin – członków Aglomeracji, a także przedsiębiorcy i środowiska naukowe, zorganizowane zostało 24. stycznia w Nowej Rudzie.

Celem spotkania było:

- przedstawienie programu UE (2014-2020) Partnerstwo innowacyjne w surowcach mineralnych,

- prezentacja koncepcji regionalnego programu „surowce – materiały zaawansowane” jako regionalnej inteligentnej specjalizacji,

 - prezentacja istniejących materiałów i opracowań dot. potencjału surowców i odpadów poprzemysłowych wokół Wałbrzycha,

- określenie „białych plam” niezbędnych do przygotowania studium wykonalności projektu,

- ocena potencjału przedsiębiorstw działających w Aglomeracji Wałbrzyskiej,

- prezentacja przykładowych technologii przekształcania lokalnych surowców w materiały zaawansowane,

- informacja o potencjalnych źródłach finansowania programu w latach 2014-2020.

 

Obecność delegacji strzegomskiej w spotkaniu pozwoliła zwrócić uwagę na znaczenie Gminy Strzegom w tematyce zasobów Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dyskusji głos zabrał Wiceprezes Fundacji „Bazalt” podkreślając skalę działalności wydobywczej, przeróbczej i obróbczej wokół naszego miasta.

Jest nam miło, że prowadzący spotkanie, Prezydent Wałbrzycha p. Roman Szełemej, wspomniał o granitowej biżuterii jako przykładzie nowego, innowacyjnego spojrzenia na od dawna eksploatowany surowiec.

 Podsumowanie spotkania ukazało się również na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego (link)  

Powrót do spisu
Nasz Facebook
YouTobe