Kamieniołom i okolice - Flora i Fauna

Zakończenie eksploatacji w kamieniołomie, stworzyło wyjątkowe warunki siedliskowe dla świata rożlin i zwierząt. W dziale tym przybliżymy stan, w jakim obszar ten znajduje się obecnie.

Strona w przygotowaniu

 
Nasz Facebook
YouTobe