V Letnia Szkoła Projektowania w Kamieniu za nami

Data publikacji: piątek, 25 września 2015 / Autor: Administrator

V LSPWK GRX

W dniach 18-22.09.2015 w Strzegomiu odbyła się kolejna, piąta już LSPwK. Jak zawsze celem szkoły było praktyczne przeszkolenie studentów i absolwentów architektury oraz architektury krajobrazu, w zakresie właściwości i zastosowania kamienia naturalnego. Wieloletnia praktyka zawodowa organizatorów wskazuje na niewystarczający stan wiedzy projektantów o tym materiale, wynikający z małej ilości lub całkowitym braku przedmiotów poruszających temat kamienia naturalnego w trakcie studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno samych architektów jak i branży kamieniarskiej, Fundacja „Bazalt” wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od pięciu lat organizuje pięciodniowe warsztaty projektowania w kamieniu. Do pomocy przy V LSPwK włączył się Klaster Kamieniarski.

Głównym sponsorem i pomysłodawcą ze strony kamieniarskiej pozostaje spółka GRANEX. W tegorocznej edycji wzięło udział 12 osób z różnych ośrodków akademickich Polski m.in. z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Łodzi, Kielc, Zielonej Góry. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektowanie różnych elementów architektonicznych np.: kamiennych schodów, nawierzchni, ławki, kosza na śmieci i przygotowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją elementów składowych. Pierwszy dzień Szkoły organizatorzy poświęcili na zapoznanie gości z kamieniem naturalnym, jego rodzajami, właściwościami, sposobami obróbki i montażu. W kolejnych dniach uczestnicy zajmowali się projektowaniem i  mieli możliwość codziennych konsultacji swoich projektów przez ekspertów kamieniarskich i doświadczonych architektów. Największą trudnością okazało się operowanie w takiej skali szczegółowości, dbałość o każdy detal, stosowne dobieranie rozwiązań zgodnych ze sztuką kamieniarską i przepisami budowlanymi. To wyzwanie sprawiło jednak uczestnikom wielką radość i satysfakcję z osiągniętego wyniku w postaci końcowej, kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyskała aprobatę firm kamieniarskich i według zapewnień branżystów stanowić mogła wzorcowy przykład współpracy architekta i kamieniarza.


Powrót do spisu
Nasz Facebook
YouTobe