Realizujemy projekt „Świat Kamienia”

Data publikacji: środa, 12 czerwca 2019 / Autor: Administrator

Projekt Świat kamienia

Fundacja Bazalt realizuje projekt „Świat Kamienia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska, nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001651.

 

 

Powrót do spisu
Nasz Facebook
YouTobe