Seminarium

Data publikacji: piątek, 21 października 2011 / Autor: Administrator

plakat2a1

W dniu 21 października br. w auli Zespołu Szkół w Strzegomiu odbyło się, organizowane przez Fundację "Bazalt", seminarium: "Minimalizacja wpływu procesów wydobycia oraz obróbki kamienia na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców". Na seminarium, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przybyło ponad 100 osób: mieszkańców, radnych gminy Strzegom, przedsiębiorców branży kamieniarskiej oraz przedstawicieli nauki. Po przywitaniu gości przez gospodarza obiektu - dyrektora Sławomira Dudzińskiego i prezesa Fundacji "Bazalt" - Krzysztofa Skolaka, zgromadzeni wysłuchali sześciu prelekcji. Pierwszy zabrał głos strzegomski przedsiębiorca dr inż. Bogusław Solima, który scharakteryzował znaczenie zasobów naturalnych naszej gminy. Następnie dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówiła zasady zrównoważonego rozwoju i odniosła je do sposobów gospodarowania w gminie Strzegom. Współczesne metody wydobycia zasobów skalnych przybliżył Zbigniew Hernik.

Po przerwie kawowej, w trakcie której doszło do ożywionej dyskusji na temat pierwszych wystąpień, atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Dr inż. Bartosz Jawecki z Instytutu Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił wpływ kamieniołomów oraz zakładów obróbki kamienia na środowisko i poziom życia mieszkańców a prof. Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej opisał sposoby minimalizacji tego wpływu. Jednym ze sposobów na minimalizację jest stosowanie nasadzeń, które dokładnie omówiła architekt krajobrazu Anna Popów - Nowicka.Ostatnim punktem seminarium była niezwykle ożywiona dyskusja. Poruszono w niej zagadnienia związane z wykorzystywanymi technologiami i odpadami w nich powstającymi, problem transportu urobku, a także zagadnienia związane ze stosowaniem i przestrzeganiem prawa. Na większość pytań prelegenci udzielili szczegółowych odpowiedzi, zaś kwestie wymagające opracowania i realizowania długoterminowej polityki (transport, nasadzenia roślinne czy planowanie rekultywacji) będą tematami kolejnych spotkań.

Galeria

kamera mała 

Relacja Filmowa

Powrót do spisu
Nasz Facebook
YouTobe