Promocja

Informowanie o potencjale drzemiącym w kamieniu naturalnym, jego atutach, nieograniczonych możliwościach obróbczych oraz pokazywanie najlepszych praktyk związanych z wydobyciem, przeróbką i obróbką skał, to jedne z najważniejszych celów statutowych Fundacji "Bazalt".

Nasz Facebook
YouTobe