Kamieniołom BAZALT

piątek, 30 października 2015

Uwagi i ostrzeżenia

 • 1. Na nieruchomości znajdują się miejsca o wysokim ryzyku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia tj. niestrzeżone obszary wodne, urwiska itp.
 • 2. Obowiązuje konieczność zachowania maksymalnej ostrożności, polegającej na zwiększeniu uwagi, podjęciu wszelkich środków ostrożności i dostosowaniu zachowania do możliwości wystąpienia zagrożeń uzasadnionych charakterem terenu.
 • 3. Osoby niepełnoletnie winny znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 • 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.
 • 5. Obowiązuje zakaz wspinania się i przebywania na zboczach skalnych.
 • 6. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zażywania innych substancji odurzających.
 • 7. Wstęp wzbroniony osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu innych substancji odurzających.
 • 8. Obowiązuje zakaz zanieczyszczania i zaśmiecania.
 • 9. Obowiązuje zakaz hałasowania o znamionach zakłócenia spokoju i porządku.
 • 10.Obowiązuje zakaz dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia, wyrzucania niedopałków, palenia tytoniu.
 • 11. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem.
 • 12. Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia.
 • 13. Łowienie ryb wymaga pisemnego zezwolenia właściciela terenu.
 • 14. Osoby lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia oraz zanieczyszczanie terenu.
 • 15. Właściciel nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na jej terenie.
 • 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub powyższe przepisy będą usuwane z terenu.

Numer alarmowy nr 112 | Policja tel. 997 | Straż Pożarna tel. 998 | Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Nasz Facebook
YouTobe