Informacje o fundacji

Czyli o genezie, misji i bieżącej działalności naszej organizacji

„Przepiękny, malowniczy zakątek Góry Krzyżowej… Myśl, że miejsce to powinno służyć mieszkańcom Strzegomia, pojawiła się już w momencie, w którym staliśmy się właścicielami nieczynnego, jedynego kamieniołomu bazaltu, w Granitowym Sercu Polski. 

Pozostało tylko znaleźć formułę, która pozwoliłaby jak najlepiej ten zamysł realizować. Tu z pomocą przyszły podpowiedzi i wsparcie bliskich, przyjaciół, znajomych. I tak w marca 2011roku zarejestrowaliśmy Fundację „Bazalt”.

Pierwotnym celem jej powstania było doprowadzenie do jak najlepszej rewitalizacji nieczynnego kamieniołomu. Ogłoszony został konkurs na zagospodarowanie terenu, efektem którego były znakomite prace studentów, które czekają na realizację.

 

Działania podjęte przy okazji konkursu otworzyły oczy na zupełnie nowe zagadnienia i potrzeby, którym postanowiliśmy sprostać. I w zasadzie w tym momencie zaczęła się intensywna działalność Fundacji. Ponieważ w skład Zarządu i Rady weszły osoby, które na co dzień, zawodowo prowadzą bardzo odmienne działania, każdy wniósł ze sobą inne spojrzenie.. Wątkiem łączącym je wszystkie jest kamień naturalny. 

Ponieważ wachlarz działań Fundacji ciągle się poszerza, zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu powoli staje się koniecznością. Wszystkie te niezwykłe działania, z potrzeby których jeszcze kilka lat temu nie zdawaliśmy sobie sprawy, a bez których teraz nie wyobrażamy sobie życia, potrzebują godnego miejsca aby mogły być jak najlepiej realizowane.

Aleksandra i Krzysztof Skolak

Cele działania:

Celami statutowymi Fundacji "Bazalt" są m. in.:
- inicjowanie, wspieranie i koordynnacja działań związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów powydobywczych,
- inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem geoturystyki, rozwoju kultury fizycznej i sportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury, sztuki i tradycji,
- edukacja przyrodnicza i krajoznawcza dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 

Ludzie Fundacji

Fundacja „Bazalt” to nie tylko aktywnie działający członkowie Zarządu i Rady, to również wszyscy, z którymi spotykamy się podczas prowadzonych projektów. Przedstawiciele szkół, uczelni, samorządowcy, przedsiębiorcy, znajomi, przyjaciele, którzy zawsze z entuzjazmem współuczestniczą w inicjowanych przez nas działaniach, na których zawsze możemy liczyć. Jesteśmy im wdzięczni, bo bez ich wsparcia i zaangażowania, działania Fundacji na taką skalę nie byłyby możliwe.

DZIĘKUJEMY WAM!

Zarząd

Krzysztof Skolak
Prezes Zarządu

absolwent AGH, przedsiębiorca branży kamieniarskiej, nauczyciel zawodu w strzegomskim TGO,  fundator

Jacek Major
Wiceprezes Zarządu

.

Rada Fundacji

Aleksandra Skolak

Przewodnicząca Rady, Fundatorka

dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska.

prof. dr hab. Marek Lorenc

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, geolog.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego

Bogusław Skolak

Ekspert branży kamieniarskiej, przedsiębiorca

Przemysław Stempniewicz

Przedstawiciel samorządu terytorialnego

 
Nasz Facebook
YouTobe