Sudeckie zeolity

W sierpniowym numerze miesięcznika "Sudety" (8/2013)  ukazał się artykuł o minerałach z grupy zeolitów. Ponieważ z Bazaltu pochodzą jedne z najciekawszych okazów tych minerałów w rejonie sudeckim, autorzy nie omieszkali o nich napisać we wspomnianym tekście. Zamieszczono jednocześnie fotografie historycznych eksponatów, pozyskanych w kopalni na przełomie XIX/XX w. Te niezwykle cenne okazy znajdują się obecnie w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeden z prezentowanych okazów z Bazaltu pochodzi także z kolekcji autora.

Dziękujemy autorom: pani Agacie Pacławskiej-Pawlik i panu Tomaszowi Pawlikowi.

zeolity
plik PDF 3 strony

 

Nasz Facebook
YouTobe